Levinud taimekaitsevahend glüfosaat tõstab depressiooni haigestumise riski

Äsja ajakirjas Environmental Research avaldatud eelretsenseeritud uuring näitas hämmastavalt tugevat seost raske depressiooni, kognitiivsete funktsioonide languse ja glüfosaadi vahel.

Meeldetuletuseks: glüfosaat (Roundup) on üks maailma levinuimaid herbitsiide, mida kasutatakse religioosse pühendumusega ka Eestimaa põldudel, depressiivsete Eesti väike- ja suurlinnade aedades ning muruplatsidel.

“Kokkuvõttes annab meie uuring olulisi tõendeid seose kohta uriini glüfosaadi taseme ja ebasoodsate neuroloogiliste tulemuste vahel,” kinnitati uuringu kokkuvõttes.

“Täpsemalt täheldasime suurema glüfosaadiga kokkupuute korral madalamat kognitiivsete funktsioonide skoori, suuremat tõenäosust raske depressiooni sümptomite tekkeks ja tõsiste kuulmisraskuste riski suurenemist.”

Uuringuga saab tutvuda siin.

Food for thought!:(